Etapy rozwoju mowy dziecka dzielimy na:

Etapy rozwoju mowy dziecka

1 – 1,5 roku życia

2 – 3 rok życia

4 – 6  rok życia

ETAP od 1 do 1,5 roku życia: 

Co wypowiada w tym czasie mały człowiek?

A O U E I Y

MA MO MU ME MI MY

BA BO BU BE BI BY

PA PO PU PE PI PY

KA KO KU KE KI KY

GA GO GU GE GI GY

CHA CHO CHU CHE CHI CHY

TA TO TU TE TI TY

NA NO NU NE NI NY

Charakterystyka

W tym okresie maluszek rozumie już sporo słów czy zwrotów (raczej prostych w swojej strukturze) wypowiadanych przez nas – rodziców. O wiele więcej rozumie, aniżeli jest gotów wypowiedzieć samodzielnie. W słowniku naszego dziecka zaczynają pojawiać się onomatopeje: np. muuu, miau, chał-chał, ko-ko, auuu. A także całe wyrazy:  mama, tata, papa. Dziecko na początku skraca budowę poszczególnych wyrazów: jeszcze : eszcze, dziewczynka : cinka, daj : da.

etapy rozwoju mowy dziecka

Kolejnym etapem jest skok rozwoju mowy.

Zasób słownictwa na tym etapie staje się dużo bardziej bogatszy, a same wyrazy, wypowiadane przez nasze dziecko, dużo bardziej zrozumiałe. Jest to wyniki innych skoków rozwojowych, a mowa tu o rozwoju ruchowym i umysłowym.  To dzięki m.in. rozwoju pamięci, spostrzegania, a także umiejętności koncentracji czyli tych systemów poznawczych, które odpowiadają za szeroko pojęte poznanie, dziecko jest w stanie uczyć się otaczającego świata, wskazywać na to, co chciałoby poznać w tym momencie, a w dalszym kroku nazwać.

ETAP od 2 do 3 rok życia: 

Co wypowiada w tym czasie mały człowiek?

22,5 rok życia

Ś   Ź   Ć   DŹ   W   F   J

3 rok życia

S   Z   C  DZ   L

Od 2 lat aż do około 3 roku:

Od 2 lat aż do około 3 roku życia, dziecko będzie dążyło do budowania całych zdań. Na początku mało składne, bardzo uproszczone (2,3 wyrazy) struktury. Jednak odpowiednio wspierane przez rodziców i opiekunów, dziecko będzie stawało się coraz lepsze, dokładniejsze, bardziej precyzyjne. Zdania będą dłuższe, a przekazy bardziej konkretne i zrozumiałe. Pierwsze zdania są oznajmujące (twierdzące), kolejne to pytania, a w następnym kroku zaczynają się rozkazy. Przez wszystko trzeba przejść 😉. Najpierw rzeczowniki, potem czasowniki (a raczej ich bezokoliczniki), a przypadki są niepoprawnie stopniowane. Te głoski, których nasze dziecko jeszcze nie potrafi poprawnie wymówić, są zastępowane tymi łatwiejszymi.

Błędy i samokontrola

Na tym etapie rozwoju mowy, dziecko potrafi samo wyłapać swoje błędy i od czasu do czasu poprawić je. Dziecko słyszy że coś jest nie tak i próbuje powiedzieć raz jeszcze poprawnie, przy czym również nasłuchuje czy druga wersja była lepsza. Jest to ta chwila, kiedy poza osobami najbliższymi, nasze dziecko zaczyna być rozumiane również przez innych.

ETAP od 4 do rok życia:

Co wypowiada w tym czasie mały człowiek?

SZ    Ż    CZ   DŻ    R

Mowa rozwija się cały czas. Dochodzą nowe słowa. Następuje rozwój artykulacji. Dziecko buduje coraz bardziej złożone struktury zdań. Dziecko tworzy neologizmy.

♠ O pozytywnej stymulacji rozwoju mowy możesz poczytać TUTAJ.

♠ Jeżeli brakuje Tobie pomysłów na ciekawe ćwiczenia wspierające rozwój mowy, podpowiadam TUTAJ.

♠ A jeżeli chcesz dowiedzieć się o moich błędach, które popęłniłam na początku rozwoju mowy przy naszej młodszej córce – zapraszam na mój rachunek sumienia TUTAJ.

Jakie jest Twoje zdanie na temat rozwoju mowy u dziecka? Jakie masz spostrzeżenia? Na jakim etapie jest Twój maluszek? A może chciałabyś/chciałbyś powiedzieć mi coś innego w temacie rozwoju mowy? Czekam na Twój komentarz pod spodem.